Erholm...

forsidebilledeVi driver landbrug og skovbrug, udlejer såvel beboelses- som erhvervsejendomme, græsningsarealer, jagt, samt driver maskinstation med skovbrugs- og landbrugsmaskiner. Desuden er parken ved hovedbygningen åben for besøgende.

Navnet Erholm kommer af det gamle danske ord for ahorn, nemlig ær. Selve navnet betyder "Holmen med bevoksning af ær". Erholms tidlige historie kan føres tilbage til 1500-tallet, hvor der dengang var tale om en mindre gård. Det nuværende Erholms historie begynder først i 1720, hvor den 70-årige enke Karen Borchenfeldt til Erholm giftede sig med den 30 år yngre krigskommisær Andreas Simonsen. Han testamenterede i 1733 Erholm til sin broder, konferensråd og amtmand Hans Simonsen, som blev den, der samlede godset - bl.a. ved at købe den nærliggende Søndergårde af Weddelsborg Gods i 1759.

Erholm   •   Erholmvej 25a   •   5560 Aarup   •   Telefon +45 6443 2332