Brænde og varme

Brænde og varme - skoven har det!
uddrag fra folderen med samme titel udgivet af Dansk Skovforening
- Tilladelse indhentet 2. oktober 2000.

Træ som brændsel
Fyring med brænde
Opmåling af brænde
Tørring af brænde
Træarternes egenskaber
Danmark får mere skov - og træ
Træ - et råstof i naturligt kredsløb
Træ som brændsel

Træ har store fordele som brændsel:

Energien i træet stammer fra solen. Brænde er derfor vedvarende energi. Opvarmning med træ giver ikke drivhuseffekt. Drivhuseffekt opstår derimod ved afbrænding af energikilder der hentes op af jorden: kul, olie og gas.

Der er rigeligt med træ i de danske skove. Der kommer endda mere til hvert år end der tages ud til brænde og andre træprodukter. Brænde laves især af træ fra tyndinger i skovene. Disse tyndinger er gavnlige for skovenes sundhed og udseende, og de er nødvendige for senere at kunne producere kvalitetstræ til for eksempel tømmer og møbler.

Derfor gavner det både miljøet og de danske skove at fyre med brænde.

Men Husk: Brændet skal være tørt. Ellers går miljøvenligheden, fornøjelsen og husholdningsbudgettet op i røg.

Erholm   •   Erholmvej 25a   •   5560 Aarup   •   Telefon +45 6443 2332