Historie

info03Navnet Erholm kommer af det gamle danske ord for ahorn, nemlig ær. Selve navnet betyder "Holmen med bevoksning af ær".

Erholms tidlige historie kan føres tilbage til 1500-tallet, hvor der dengang var tale om en mindre gård. Det nuværende Erholms historie begynder først i 1720, hvor den 70-årige enke Karen Borchenfeldt til Erholm giftede sig med den 30 år yngre krigskommisær Andreas Simonsen. Han testamenterede i 1733 Erholm til sin broder, konferensråd og amtmand Hans Simonsen, som blev den, der samlede godset - bl.a. ved at købe den nærliggende Søndergårde af Weddelsborg Gods i 1759.

Siden har landbrugets historie - med dets udvikling, mekanisering og specialisering - også været Erholms historie. Fra det store antal landarbejdere, skovarbejdere, tjenestefolk, kuske, gartnere for 200 år siden, til i dag, hvor en håndfuld effektive medarbejdere med deres land- og skovbrugsmaskiner klarer alt arbejdet.

Erholm er fulgt med tiderne - både når de har været gode og mindre gode for landbruget - og er i dag et familie-aktieselskab, bestående af Erholm og Søndergårde hovedgårde, som tilsammen dækker 380 hektar ager, 561 hektar skov, 80 hektar eng og endelig 45 hektar park, tjenestehuse mv. Skoven drives af Anders Cederfeld de Simonsen og landbruget drives af Jan Cederfeld de Simonsen.

Erholm   •   Erholmvej 25a   •   5560 Aarup   •   Telefon +45 6443 2332