Landbrug

Landbrugsarealet til Erholm og Søndergårde er på i alt ca. 380 hektarer, hvoraf de 70 hektar er tilplantet med juletræer. Arealet ligger samlet, omgivet af skoven, og drives i dag af Erholm gods som et traditionelt landbrug med planteavl. Svinestaldene er p.t. udlejet.

Det meget kuperede terræn, hvis højeste punkt er Dorthebjerg Møllebakke (85,4 m) er skabt af den sidste istids seneste fase for ca. 12.000 år siden, hvor isen ikke længere skurede hen over området, men lå stille og smeltede som dødis.

Landbrugsarealet er et meget karakteristisk dødis-landskab, som kan kendes ved at meget humusholdige bestanddele er faldet til bunds i de lave arealer, som i dag er mose og tørvemoser.

På de høje arealer er der til gengæld grovere materialer, som har været for tunge til at smeltevandet kunne skylle dem væk. Disse forhold har skabt et landbrugsareal, hvis kvalitet er meget svingende. F.eks. er der på en enkelt mark mærkbar forskel på jordens kvalitet i dens højeste og laveste punkt.

Erholm   •   Erholmvej 25a   •   5560 Aarup   •   Telefon +45 6443 2332