Generelt om skoven

Erholm skovbrug har et træ bevokset areal på 581 hektar, som fordeler sig på 6 skove. Af det samlede areal udgør ca.60 % bøg, eg og andre løvtræarter mens 40 % er rødgran og andre nåletræarter.

Skoven har grundet geologiske oprindelse, meget varierende jordbunds- og terrænforhold. Jordbundens gode vandbevægelse er ideel for mange træarter. Samtidig er terræn- og jordbundsforholdene medvirkende til, at skoven er meget alsidig med mange træarter og mange forskellige urter.

Skoven producerer træ til møbler, gulve, bygningstræ og mange andre formål. Ligeledes er enkelte af skovens bevoksninger blevet kåret med henblik på frøavl. Den største del af frøene sælges til planteskoler, hvorved Erholm Skovbrug er leverandør af plantemateriale til andre skove i ind og udland.

Desuden produceres der årligt 150 tons pyntegrønt, hovedsageligt af arterne Nobilis og Nordmannsgran og der produceres årligt 25.000 stk. juletræer, størstedelen af denne produktion eksporteres.

Desuden sælges der brænde, pæle og grønt til æresporte ved henvendelse til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Fra Erholm skovbrug køres der maskinstation med udslæbnings traktor, kranvogn minilæsser og forskellige sprøjter samt række gående maskiner til kulturpleje.

Erholm   •   Erholmvej 25a   •   5560 Aarup   •   Telefon +45 6443 2332